Girls Next Door Rock!!!
4 times

4 times

Assume the position #2

Assume the position #2

Triple threat

Triple threat

Bent over and ready

Bent over and ready

Shelf ass

Shelf ass

All clean and ready

All clean and ready

I’m horny

I’m horny

Nice and tight

Nice and tight

I know what I’d be eating

I know what I’d be eating

Cute lil ass

Cute lil ass

That’s an ass

That’s an ass